Skip to main content
گزارشِ اعتماد مشتریان به روش خرید و پرداخت درب منزل
تاریخ درخواست: 1403/03/02 06:28:57

پیش‌خریدِ بسته تعمیر موتور نیسان دیزل YG_P1121011172 با پیش‌پرداخت: 12000000  جهت پرداخت و تسویه در محل؛ به مقصد: مازندران شهسوار کمربندی جنب میدان بار تعمیرگاه نیسان سید حامد طباطبایی ارسال شد.

گزارشِ اعتماد مشتریان به روش خرید و پرداخت درب منزل
تاریخ درخواست: 1403/03/01 17:54:55

پیش‌خریدِ GCU رله گرمكن اصلی نیسان دیزل YG_P1121011253 با پیش‌پرداخت: 2637600  جهت پرداخت و تسویه در محل؛ به مقصد: تهران جاده ساوه گاراژ میثم پلاک 1236 ارسال شد.